חדשות : "אמצ סטודנט"

קידום נגישות להשכלה גבוהה

פרויקט אמץ סטונדט

 


על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) בשנת 2014 למדו 312,528 סטודנטים במוסדות המועצה להשכלה גבוהה, מתוכם 2,785 סטודנטים ממוצא אתיופי, 0.9% מכלל הסטודנטים בישראל היו ממוצא אתיופי, כאשר שיעורם היחסי מכלל אוכלוסיית ישראל 1.7%.

להלן חלוקה לפי דירוגי תואר ו/או מוסדות :

לתואר ראשון למדו 88% לתואר שני 11.2% ולתואר שלישי – 0.5%. לשם השוואה 20.7% מכלל הסטודנטים בישראל למדו לתואר שני, 0.4% למדו לתואר שלישי.

1,031 סטודנטים למדו באוניברסיטאות, 243 סטודנטים למדו באוניברסיטה הפתוחה, 1,212 סטודנטים למדו במכללות (ציבוריות/לא מתוקצבות) ו- 297 למדו במכללות לחינוך.

לאור הייצוג הדל של ישראלים ממוצא אתיופי במרחב האקדמי הוחלט עוד בשנת 1987 להקים את תוכנית "אמץ סטודנט" מטעם הקרן דאז. אחת מתכניות הארגון הרלוונטית הנה תכנית "אמץ סטודנט" ע"ש בני ורחל גוטשטיין.

מאז שנת 1987 מעניק הארגון מלגות לסטודנטים ישראלים ממוצא אתיופי וזאת על מנת לקדם נגישות שוויונית באמצעים ההתחלתיים, להשכלה גבוהה. מאז היווסדה של התכנית ישנם 2,600 בוגרים עם תארים אקדמאים ובעבר בוגרים בעלי תעודת הסמכה.

נכון לשנת 2015 מקבלים קרוב ל 400 סטודנטים ישראלים ממוצא אתיופי מלגה חודשית.

>>