ארכיון חודשי : יוני 2016

מורשת לבני הדור הצעיר של הקהילה

שימור המורשת ההיסטורית של קהילת ביתא ישראל הנה כתיבה היסטורית בפני עצמה ואנו בארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה -ישראל משתדלים להנחיל ידע זה לבני הדור הצעיר של הקהילה כי חשוב שאדם יכיר את שורשיו וינסה לכוון את גורלו בכוון הרצוי.  
>>

קידום נגישות להשכלה גבוהה

  על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) בשנת 2014 למדו 312,528 סטודנטים במוסדות המועצה להשכלה גבוהה, מתוכם 2,785 סטודנטים ממוצא אתיופי, 0.9% מכלל הסטודנטים בישראל היו ממוצא אתיופי, כאשר שיעורם היחסי מכלל אוכלוסיית ישראל 1.7%. להלן חלוקה לפי דירוגי תואר ו/או מוסדות : לתואר ראשון למדו 88% לתואר שני 11.2% ולתואר שלישי
>>