חדשות

פערים בגיל הצעיר, שאינם מטופלים, מתרחבים בהמשך ועלולים להיות מכשול בדרכי הילדים להתקדמות לימודית, בריאותית ונפשית, ולהשפיע על הצלחתם בהמשך חייהם.

 

יישום תכנית לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך – בדגש על שיתוף פעולה עם ארגוני המגזר השלישי :

 לא ניתן להפריז בחשיבות ההשקעה בחינוך איכותי ובטיפול בגיל הצעיר – פערים בגיל הצעיר, שאינם מטופלים, מתרחבים בהמשך ועלולים להיות מכשול בדרכי הילדים להתקדמות לימודית, בריאותית ונפשית, ולהשפיע על הצלחתם בהמשך חייהם.

מנתוני הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, נרשם פער גדול, משמעותי ומתמשך בהישגי המיצ"ב בעברית בכיתה ב' בין יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים דוברי העברית (מקור: דו"ח ראמ"ה 2014).

תוכנית לתגבור לימודי המופעלת בתוך בתי ספר יסודיים משנת 1993  והמטרה: הקניית כלים כדי לאפשר לתלמידים להיות לומדים עצמאיים, שיפור הישגים והגעה לתפקוד כשווים בין שווים בתוך כיתת האם. מקום הפעילות: בתוך בתי הספר, על מנת להבטיח תיאום מירבי עם המחנכות ומתן מענה ממוקד לצרכים אישיים.

קבוצות חד-שכבתיות קטנות, עד 10 תלמידים למורה, צוות מקצועי. 10 ש"ש. גיוון בפעילויות: העשרה שפתית ומתמטית כנדרש, הכנת שיעורי בית מודרכת, פעילות בחגים ועוד. פרויקטים שנתיים. הערכה מתמדת של הישגים ותפקוד בתוך כיתת האם וכ-75%- 80% ברמת כיתת האם. בשנת תשע"ז השתתפו: 800 תלמידים ב-13 בי"ס ב-6 ישובים.

 

Leave a Comment