מי אנחנו

קובצי גילוי נאות

דוח כספי 31.12.2013

"ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה" נוסד בארצות הברית בשנת 1982 במטרה לסייע  לקהילת יהודי אתיופיה –  לשרוד באתיופיה, לעלות לישראל ולהיקלט בחברה הישראלית כשווים בין שווים ולשמר את מורשתם העשירה והייחודית. המשרד בישראל נפתח בשנת 1984 והוכר כעמותה בשנת 1995.

במהלך שנות השמונים והתשעים שלח הארגון יותר מעשרים משלחות לאתיופיה על מנת לבקר בכפרים היהודיים, להכיר את אורח החיים בהם, לספק משאבים ולשמור על קשר עם הקהילה.

במהרה הבינו ראשי הארגון כי עבודתם לא תמה עם נחיתת העולים מאתיופיה והפיכתם לאזרחי מדינת ישראל.
מייסדי ופעילי הארגון מאמינים כי החינוך הוא האמצעי החשוב ביותר לקליטה מוצלחת של הקהילה בישראל.

הם מאמינים ביכולתם של בני הקהילה לשגשג ולהצליח, כל עוד יקבלו את הכלים החינוכיים והמקצועיים הדרושים לכך.
בין השנים 1984 ל – 1993 פעל משרד הארגון בישראל כקרן התומכת בתכניות בתחומי הקליטה, החינוך והרווחה. בשנת 1993 הפך הארגון לגוף מפעיל, המתמקד בפיתוח  ובהפעלה של תכניות חינוכיות, העונות לצרכים של העולים מאתיופיה ויוצאי אתיופיה העולים מן השטח, במטרה לקדם ולהבטיח את קליטתה המוצלחת של הקהילה בישראל.
התכניות המופעלות היום על ידי הארגון מכוונות לתת מענים לצרכים הממוקדים של הקהילה האתיופית: העלאת ההישגים של תלמידי בתי הספר היסודיים בקרב הקהילה במסגרת ה"לימודיה", כאשר שיפור ההישגים הזה יהווה מודל ומקור השראה לכלל האוכלוסייה, קידום מתן בחירה חופשית לתלמידי חט"ב ותיכון, באמצעות מלגות המסייעות להורים המתקשים לשלם את העלויות הנדרשות, ומתן עידוד וסיוע כלכלי לצעירי הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

מדובר ברצף של מענים מקדמי הצלחה, אשר יבטיחו שילוב מלא של הקהילה בחברה הישראלית.

בנוסף לעבודה בתוך בתי הספר ובשיתוף פעולה אתם ועם כל מוסדות החינוך בהם לומדים אלה שנהנים ממלגות הארגון ושיתוף פעולה עם אגפי החינוך בכל ישוב ומשרד החינוך, קיים שיתוף פעולה פורה עם מספר ארגונים של יוצאי אתיופיה, על מנת להרחיב את הקשר עם מה שקורה בשטח ועל מנת לעבוד יחד בקביעת מדיניות.

סגירת מעגל: אין דבר שנותן לנו סיפוק גדול יותר מאשר הענקת מלגה במסגרת תוכנית "אמץ סטודנט" לצעיר, שקיבל מאיתנו סיוע ב"לימודיה" בביה"ס היסודי, מלגה בתיכון  ולומד  כעת במוסד להשכלה גבוהה. מספר הצעירים האלה הולך וגדל, חלקם אף סיימו את התואר ושולבו בשוק העבודה כאנשי מקצוע אקדמאים.

 

"אמץ סטודנט" - מלגות מחיה לסטודנטים

זו התכנית הוותיקה ביותר של הארגון. מדובר על עקרון "אימוץ" ישיר של סטודנט ע"י תורם בתיווך של משרדי הארגון בארה"ב. בכל שנה נהנים מהמלגות כ-400 סטודנטים.

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

המלגות מקדמות מתן בחירה חופשית לתלמידי חט"ב ותיכון, שמשפחותיהם מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות. כ-1,000 תלמידים נהנים ממלגות אלו בכל שנה.

"לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

אלו מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתיה"ס היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. התוצאה: כ-80% מהתלמידים מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה!