חדשות

מורשת לבני הדור הצעיר של הקהילה

שימור המורשת ההיסטורית של קהילת ביתא ישראל הנה כתיבה היסטורית בפני עצמה ואנו בארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה -ישראל משתדלים להנחיל ידע זה לבני הדור הצעיר של הקהילה כי חשוב שאדם יכיר את שורשיו וינסה לכוון את גורלו בכוון הרצוי.

 

קסים 1

Leave a Comment