חדשות

זכות הבחירה היכן ללמוד נתונה להורים ולתלמידים

זכות הבחירה היכן ללמוד נתונה להורים ולתלמידים. עקב הנטל הכלכלי המוטל על המשפחה במימון תשלומי החובה הנדרשים עבור תלמידי חט"ב ותיכון. לעיתים, תלמידי תיכון מצטיינים חוששים להירשם לתיכונים יוקרתיים עקב שכר הלימוד הגבוה.

מטרות תכנית המלגות:

מתן חופש בחירה לתלמידים והוריהם  ללימודים בחט"ב ותיכון בקהילה על פי הבחירה ו-שמירה על התא המשפחתי.

מתן הזדמנות ללימודים על-יסודיים, עם אפשרות לבגרות ברמה גבוהה, גם בבי"ס יוקרתיים.

בשנת 1996 התחלנו עם מתן מלגות ל- 18 תלמידים בלבד והיום אנו עומדים על מעל 1,000 מלגות בשנה הניתנים לתלמידי תיכון ברחבי הארץ.

בשנה"ל 2015-2016 ניתנו מלגות 1,086 תלמידים ותלמידות ב- 64 בתי ספר ב- 18 ערים.

Leave a Comment