bg4limudia

הסיפוק הגדול ביותר הוא לראות את הילדים שלנו מצליחים

אנו מתמקדים בפיתוח ובהפעלה של תכניות חינוכיות, העונות לצרכים של יוצאי אתיופיה,

במטרה לקדם ולהבטיח את המשך קליטתה ושילובה המוצלחת של הקהילה בישראל.

bg4limudia

התכניות המופעלות על ידינו כיום:

"אמץ סטודנט" - מלגות מחיה לסטודנטים

התוכנית הוותיקה ביותר של הארגון המבוססת על עקרון של "אימוץ " סטודנט ע"י תורם מארה"ב. בכל שנה נהנים מהמלגות כ-400 סטודנטים.

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

המלגות מסייעות למשפחותיהם של תלמידי חטיבת ביניים ותיכון המתקשות לשאת בעלויות הנדרשות למימון צרכי תלמיד הלומד בבתי ספר בקהילה ובכך מאפשרות בחירה חופשית היכן ללמוד. יותר מ- 1,000 תלמידים נהנים ממלגות אלו בכל שנה.

לפרטים נוספים

"לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתיה"ס היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. התוצאה: כ-75% מהתלמידים מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה!

לפרטים נוספים

פעילות ציבורית

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים העוסקים בנושא.

לפרטים נוספים

שימור מורשת

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה. מנהלת הארגון מוכרת כאנתרופולוגית בעלת ידע רחב ופרסומים רבים בתחום.

לפרטים נוספים

ספרי ברני

מתקיים לצד תכנית מלגות הסטודנטים. מטרת הפרויקט לקדם ילדים בגילאי 2-6 בנושא קריאה.

לפרטים נוספים

עדכונים אחרונים מהפעילויות שלנו