The North American Conference on Ethiopian Jewry site

רוב תלמידי יוצאי אתיופיה, הנשארים ללמוד במסגרת התיכון המקומי, לומדים במסלול לבגרות מלאה

כ-75% מהתלמידים ב"לימודיה" מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

בשל צמצום תקציבי שנגרם עקב התפרצות נגיף הקורונה הוקפאו מלגות רבות.
אי לכך תהליך ההרשמה לשנת תשפ"א הוקפא ואין אפשרות להגיש מועמדות לשנת תשפ"א.
במידה ויהיה שינוי נעדכן באתר.

elka1

קול קורא למורים במערכת החינוך!

אנו מגייסים מועמדים לפרויקט מנהיגות ניהולית בחמ"ד.

התוכניות המופעלות על ידנו כיום

לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתיה"ס היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. התוצאה: כ-75% מהתלמידים מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה!

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

המלגות מסייעות למשפחותיהם של תלמידי חטיבת ביניים ותיכון המתקשות לשאת בעלויות הנדרשות למימון צרכי תלמיד הלומד בבתי ספר בקהילה ובכך מאפשרות בחירה חופשית היכן ללמוד. יותר מ- 1,000 תלמידים נהנים ממלגות אלו בכל שנה.

"אמץ סטודנט"- מלגות מחיה לסטודנטים

התוכנית הוותיקה ביותר של הארגון המבוססת על עקרון של "אימוץ " סטודנט ע"י תורם מארה"ב. בכל שנה נהנים מהמלגות כ-400 סטודנטים.

אוריינות דיגיטלית

חשיפת תלמידים לתחום ידע אורייני דיגיטלי והקניית  מיומנויות שיהוו עבורם תשתית ראשונית בכדי להתמודד בהצלחה בעולם הכלכלי והחברתי ולממש את הפוטנציאל והכישורים שלהם

שימור מורשת

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה. מנהלת הארגון מוכרת כאנתרופולוגית בעלת ידע רחב ופרסומים רבים בתחום.

פעילות ציבורית

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים העוסקים בנושא..

חדשות חמות

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה האתיופית

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה האתיופית

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה

קרא עוד ←
כנס סטודנטים ובוגרים של תכנית המלגות "אמץ סטודנט" 2019

כנס סטודנטים ובוגרים של תכנית המלגות "אמץ סטודנט" 2019

כנס סטודנטים ובוגרים של תוכנית המלגות "אמץ סטודנט"  – 2019

קרא עוד ←
הרשמה למלגת "אמץ סטודנט לשנת תש"פ פתוחה

הרשמה למלגת "אמץ סטודנט לשנת תש"פ פתוחה

מעוניינים במלגת סטודנטים לשנת תש"פ? כנסו לקישור ומלאו את הפרטים!

קרא עוד ←

רוב תלמידי יוצאי אתיופיה, הנשארים ללמוד במסגרת התיכון המקומי, לומדים במסלול לבגרות מלאה

כ-75% מהתלמידים ב"לימודיה" מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

בשל צמצום תקציבי שנגרם עקב התפרצות נגיף הקורונה הוקפאו מלגות רבות.
אי לכך תהליך ההרשמה לשנת תשפ"א הוקפא ואין אפשרות להגיש מועמדות לשנת תשפ"א.
במידה ויהיה שינוי נעדכן באתר.

elka1

קול קורא למורים במערכת החינוך!

אנו מגייסים מועמדים לפרויקט מנהיגות ניהולית בחמ"ד.

התוכניות המופעלות על ידנו כיום

לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתיה"ס היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. התוצאה: כ-75% מהתלמידים מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה!

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

המלגות מסייעות למשפחותיהם של תלמידי חטיבת ביניים ותיכון המתקשות לשאת בעלויות הנדרשות למימון צרכי תלמיד הלומד בבתי ספר בקהילה ובכך מאפשרות בחירה חופשית היכן ללמוד. יותר מ- 1,000 תלמידים נהנים ממלגות אלו בכל שנה.

"אמץ סטודנט"- מלגות מחיה לסטודנטים

התוכנית הוותיקה ביותר של הארגון המבוססת על עקרון של "אימוץ " סטודנט ע"י תורם מארה"ב. בכל שנה נהנים מהמלגות כ-400 סטודנטים.

אוריינות דיגיטלית

חשיפת תלמידים לתחום ידע אורייני דיגיטלי והקניית  מיומנויות שיהוו עבורם תשתית ראשונית בכדי להתמודד בהצלחה בעולם הכלכלי והחברתי ולממש את הפוטנציאל והכישורים שלהם

שימור מורשת

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה. מנהלת הארגון מוכרת כאנתרופולוגית בעלת ידע רחב ופרסומים רבים בתחום.

פעילות ציבורית

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים העוסקים בנושא..

חדשות חמות

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה האתיופית

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה האתיופית

קול קורא – פיתוח מנהיגות חינוכית פדגוגית למובילים בני הקהילה

קרא עוד ←
כנס סטודנטים ובוגרים של תכנית המלגות "אמץ סטודנט" 2019

כנס סטודנטים ובוגרים של תכנית המלגות "אמץ סטודנט" 2019

כנס סטודנטים ובוגרים של תוכנית המלגות "אמץ סטודנט"  – 2019

קרא עוד ←
הרשמה למלגת "אמץ סטודנט לשנת תש"פ פתוחה

הרשמה למלגת "אמץ סטודנט לשנת תש"פ פתוחה

מעוניינים במלגת סטודנטים לשנת תש"פ? כנסו לקישור ומלאו את הפרטים!

קרא עוד ←